Healthyfitnh Algemene Voorwaarden 2021/2022/2023/2024

  1. Directie van Healthyfitnh Haarlem Zuid is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke en /of waardevolle eigendommen.

  2. Deze kunnen achter de balie afgegeven worden in bewaring maar daarmee vervalt niet de aansprakelijkheid. Uiteraard zal Directie naar alle normen en waarden met eigendommen omgaan.

  3. Directie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk over en van de fysiek toestand van de cliënt. Cliënt dient bij intake een medische vragenlijst naar eer en geweten in te vullen en dient te overleggen met de trainers over zijn of haar toestand voor de training.

  4. Directie en trainers zijn alle gecertificeerde trainers met jarenlange ervaring en/of opleiding. Cliënt is echter zelf aansprakelijk van haar fysieke kunnen en uitvoering van de trainingen en eventuele blessures.

  5. Gezien het parkeer beleid ter plekke in Haarlem Zuid dient cliënt zijn/haar voertuig behalve fiets in de aangewezen parking te stellen met het tarief momenteel van 1,20 cent per uur. Eventuele parkeer boetes zijn voor rekening van cliënt

  6. Afspraken dienen ten alle tijden uiterlijk 24 uur voor de werkelijke afspraak geannuleerd te worden. Annuleren binnen 24 uur van de gemaakte en gepland intake of afgesproken training sessie/ems, voedingsadvies afspraak, sportmassage of groepsles worden geboekt c.q. afgeschreven en in rekening gebracht.

  7. Bij healthyfithn gekochte 10 rittenkaarten of 10 sessie kaarten zijn vanaf aanschaf 6 maanden geldig. Dit enigszins als stok achter de deur om te trainingen te blijven volgen voor resultaat en om ophoping van afspraken te voorkomen. Rittenkaarten worden niet terug betaald / gestort bij voortijdig stoppen cliënt onder welke omstandigheden dan ook.

  8. Cliënt zal nimmer in verkeerde toestand op een training verschijnen, hiermee bedoelend ontbijt, lunch of diner voor een training, geen alcohol, drugs of medicijnen die de training nadelig kunnen beïnvloeden. Alle fysieke en mentale schade daar uit voortvloeiden zijn uiteraard voor cliënt zelf.

  9. Facturen van Healthyfitnh naar cliënt voor 10 sessies kaarten of meer dienen binnen 7 dagen voldaan te worden en zeker voor aanvang eerste training of sessie met uitzondering van Sportmassage. Deze dient na afloop ter plekke voldaan te worden.

  10. Eenmalige afspraken zoals proefles PT,EMS of een Sportmassage dienen ter plekke voldaan te worden, contant of via pin.